Kiedy można pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najbardziej dotkliwym środkiem ingerencji Sądu w wykonywanie tej władzy. Zasadniczo Sąd sięga po ten środek w 3 sytuacjach:

1. jeżeli zachodzi trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodzica/ów;

2. jeżeli rodzic nadużywa tej władzy;

3. jeżeli rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki wobec dziecka;

Warto wiedzieć, że sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej zarówno jednego rodzica jak i oboje, w zależności od okoliczności sprawy.

Czym jednak jest trwała przeszkoda? Czytaj dalej „Kiedy można pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej?”

Komentarze

Jak przeciwdziałać utrudnianiu kontaktów z dzieckiem?

Rodzice często zadają mi pytanie: co można zrobić, gdy matka/ojciec dziecka utrudnia mi kontakty z dzieckiem?

Otóż, w sytuacji, gdy rodzic zobowiązany do umożliwienia kontaktu z dzieckiem drugiemu rodzicowi (uprawnionemu do kontaktów), pomimo ustalenia sądowego kontaktów z dzieckiem nie przestrzega tego postanowienia (ugody), np. nie wydaje dziecka na kontakt, opóźnia rozpoczęcie kontaktu, manipuluje dzieckiem zniechęcając go do kontaktów z drugim rodzicem, rodzic uprawniony do kontaktów może domagać się od Sądu Czytaj dalej „Jak przeciwdziałać utrudnianiu kontaktów z dzieckiem?”

Komentarze

Utrudnianie kontaktów – czyli kiedy on/ona nie chce wydać mi dziecka?

O utrudnianiu kontaktów mówimy wtedy, gdy Sąd wyda postanowienie, w którym ustali przebieg kontaktów matki/ojca z małoletnim dzieckiem w określony sposób, a mimo to kontakty te nie są realizowane zgodnie z tym postanowieniem, np. z uwagi na złośliwą postawę drugiego rodzica. Rodzice często mylnie uważają, że każda sytuacja, gdy do ustalonego sądownie kontaktu nie dochodzi jest od razu utrudnianiem im kontaktów. Otóż nie. Każdy przypadek należy przeanalizować oddzielnie.

Czytaj dalej „Utrudnianie kontaktów – czyli kiedy on/ona nie chce wydać mi dziecka?”

Komentarze

Kontakty z dzieckiem

Nasz ustawodawca uregulował tematykę kontaktów z dzieckiem w art. 113 – 113[6] ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Co jednak kryje się pod pojęciem kontaktów?

Otóż przez kontakty z dzieckiem rozumie się nie tylko samo przebywanie z dzieckiem, ale i Czytaj dalej „Kontakty z dzieckiem”

Komentarze

Procedura składania wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć w sądzie każde z rodziców, jeżeli uzna, że zachowanie drugiego rodzica zagraża dobru dziecka lub w przypadku, gdy żyjący w rozłączeniu rodzice nie są w stanie porozumieć się w ważnych kwestiach dotyczących wychowania ich wspólnego małoletniego dziecka.

Czytaj dalej „Procedura składania wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej”

Komentarze

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska – czyli najprościej rzecz ujmując szereg uprawnień i obowiązków rodziców wobec ich małoletnich dzieci – przysługuje rodzicom dziecka od momentu jego narodzin aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości (18 lat).

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje w pełni obojgu rodzicom. W określonych sytuacjach może zostać ona jednak ograniczona przez sąd. Klienci nierzadko pytają mnie: kiedy może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej? oraz co może wówczas zrobić sąd?

Sąd ma prawo ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców przede wszystkim, gdy Czytaj dalej „Ograniczenie władzy rodzicielskiej”

Komentarze

Co to jest władza rodzicielska?

Ewolucja władzy rodzicielskiej przebiegała powoli, dopiero wiek XX – i to w naszym kręgu kulturowym – przyniósł ostateczne zwycięstwo idei równouprawnienia obojga rodziców. Zasadę tę odnajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 93 § 1, w myśl którego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji „władzy rodzicielskiej”, mówi jednak, że obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka (art. 95 § 1 KRO).

Czytaj dalej „Co to jest władza rodzicielska?”

Komentarze