O blogu

Witam Państwa na moim blogu o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem.

Niniejszy poradnik zawiera cenne informacje dotyczące problematyki władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi. Celem stworzenia tego poradnika jest nie tylko wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z opieką nad dziećmi (w tym w szczególności uprawnieniami i obowiązkami rodziców wobec ich dzieci), ale także podzielenie się z Państwem moimi własnymi spostrzeżeniami i uwagami zdobytymi w ramach praktyki zawodowej adwokata na salach sądowych i nie tylko. Blog ten poświęcony jest zatem także kwestiom proceduralnym związanym ze wskazanymi zagadnieniami.

Znajdziecie tu Państwo m.in. odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest władza rodzicielska?
  • Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?
  • Kiedy można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej?
  • Czym są kontakty z dzieckiem?
  • Kiedy warto wystąpić do sądu o ich ustalenie?
  • Jak można przeciwdziałać utrudnianiu kontaktów z dzieckiem?
  • Czy można prawnie egzekwować ustalone przez sąd kontakty?
  • Czym jest OZSS? I dlaczego jego opinie mogą być ważne dla rozstrzygnięcia sprawy w sądzie?

Zapraszam do komentowania opublikowanych przeze mnie artykułów oraz dzielenia się uwagami i własnymi doświadczeniami. Pytania, uwagi, komentarze proszę wpisywać do ramki zamieszonej pod każdym z artykułów. Z mojej strony postaram się udzielić Państwu szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi.

Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje okażą się dla Państwa pomocne. Proszę jednak pamiętać, że nie stanowią one pełnej i szczegółowej analizy konkretnego przypadku lecz raczej ogólne wskazówki jak postępować w danej sytuacji. W celu uzyskania kompleksowej porady prawnej opartej na rzetelnej analizie dokumentów zapraszam do skontaktowania się z moją kancelarią prawną.


Adwokat Anna Zys Warszawa – specjalizacja z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, miejsce pobytu dziecka